PACKAGE 1 - Standard

฿ 2999
 • ถ่ายภาพ 1 ท่าน ผู้ติดตามไม่เกิน 1 คน
 • ไม่จำกัดชุดในการถ่าย เลือกฉากได้ 1 สี
 • เวลาในการถ่าย 1 ชม.
 • รวมค่าช่างภาพ + ค่าสตูดิโอแล้ว
 • ไม่รวมค่าบริการแต่งหน้า - ทำผม
 • ได้ไฟล์ภาพทั้งหมด ภาพรีทัช จำนวน 5 ภาพ

PACKAGE 2 - VIP

฿ 3999
 • ถ่ายภาพ 1 ท่าน ผู้ติดตามไม่เกิน 2 คน
 • ไม่จำกัดชุดในการถ่าย เลือกฉากได้ 2 สี
 • เวลาในการถ่าย 3 ชม.
 • รวมค่าช่างภาพ + ค่าสตูดิโอแล้ว
 • ไม่รวมค่าบริการแต่งหน้า - ทำผม
 • ได้ไฟล์ภาพทั้งหมด ภาพรีทัช จำนวน 10 ภาพ

PACKAGE 3 - VVIP

฿ 5999
 • ถ่ายภาพ 1 - 2 ท่าน ผู้ติดตามไม่เกิน 3 คน
 • ไม่จำกัดชุดในการถ่าย ไม่จำกัดสีฉาก
 • เวลาในการถ่าย 5 ชม.
 • รวมค่าช่างภาพ + ค่าสตูดิโอแล้ว
 • ไม่รวมค่าบริการแต่งหน้า - ทำผม
 • ได้ไฟล์ภาพทั้งหมด ภาพรีทัช จำนวน 15 ภาพ

PACKAGE 4 - VVIP Plus

฿ 12999
 • ถ่ายภาพ 1 - 3 ท่าน ผู้ติดตามไม่เกิน 5 คน
 • ไม่จำกัดชุดในการถ่าย ไม่จำกัดสีฉาก
 • เวลาในการถ่าย 6 ชม.
 • รวมค่าช่างภาพ + ค่าสตูดิโอแล้ว
 • ไม่รวมค่าบริการแต่งหน้า - ทำผม
 • ได้ไฟล์ภาพทั้งหมด ภาพรีทัช จำนวน 20 ภาพ

PACKAGE 5 - VVIP Premium

฿ 19999
 • ถ่ายภาพ 6 ท่าน ผู้ติดตามไม่เกิน 5 คน
 • ไม่จำกัดชุดในการถ่าย ไม่จำกัดสีฉาก
 • เวลาในการถ่าย 8 ชม.
 • รวมค่าช่างภาพ + ค่าสตูดิโอแล้ว
 • ไม่รวมค่าบริการแต่งหน้า - ทำผม
 • ได้ไฟล์ภาพทั้งหมด ภาพรีทัช จำนวน 25 ภาพ

PACKAGE 6 ( นอกสถานที่ )

฿ 6999
 • ช่างภาพพร้อมอุปกรณ์สตูดิโอ
 • ครึ่งวัน 6,999 / 4 ชม. เต็มวัน 9,999/ 8 ชม.
 • ทีมงาน 3 - 5 คน
 • ไม่รวมค่าบริการแต่งหน้า - ทำผม
 • ได้ไฟล์ภาพทั้งหมด ภาพรีทัช จำนวน 10 ภาพ

Job Studio

Photographer

Katoonz Makeup

Makeup artist

Sheenz Makeup

Makeup artist